آموزش نرم افزار مولد فلو - Moldflow

آموزش نرم افزار مولد فلو - Moldflow
میانگین امتیاز به دست آمده از تعداد 1562 نظر ارسال شده: 3.03

یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای طراحی قالب برای ساخت قطعات پلاستیکی .

به این محصول چه امتیازی میدهید؟

لطفاً امتیاز مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
شما تنها یک بار می توانید به هر محصول امتیاز دهید و در دفعات بعدی امتیاز شما محاسبه نخواهد شد!